“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471137

Müəlliflər

1) SÜRÜNƏN DƏMİRTİKAN Tribulus terrestris L. və ONUN TƏDQİ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Könül F.Hüseynquliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

2) KİMYA-TOKSİKOLOJİ ANALİZDƏ DİOSSİNİNİN SU/ÜZVİ HƏLLED...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Könül F.Hüseynquliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası