“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471313

Müəlliflər

1) AZƏRBAYCAN ƏCZAÇILIQ BAZARI ÜÇÜN ANTİBİOTİKLƏRƏ DAİR RƏ...

Kəmalə İ. Cəlilova, Leyla N. Mansurova, Nailə S. Zülfüqarova

Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası, Bakı, Azərbaycan