“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471104

Müəlliflər

1) ƏCZAÇILIQ TƏŞKİLATININ PERSPEKTİVLİ İNKİŞAFINDA ...

Kəmalə İ.Cəlilova,Nailə S.Zülfüqarova,Leyla N.Mansurova,Tamilla Ə.Əmirəliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

2) ƏCZAÇILIQ BAZARINDA TİBBİ NÜMАYƏNDƏLƏRİN FƏАLİYYƏTİNİN ...

Kəmalə İ.Cəlilova,Leyla N.Mansurova,Nailə S.Zülfüqarova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczаçılığın tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kаfеdrаsı

3) RESPUBLİKA ƏCZAÇILIQ BAZARINDA TƏMSİL OLUNAN XAR...

Kəmalə İ.Cəlilova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası