“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471160

Müəlliflər

1) Polygonatum glaberrimum C. Koch BİTKİSİNİN STEROİ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Sara A.Paşayeva,Kəmalə Ə.Hüseynova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası