“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471219

Müəlliflər

1) ALÜMİNİUMUN TİBBİ-TOKSİKOLOJİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ QARACİYƏ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Kəmalə B.Bədəlova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

2) XROM METAL ZƏHƏRİNİN MƏHKƏMƏ-KİMYƏVİ ANALİZİNDƏ QOŞ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Kəmalə B.Bədəlova,Elman S.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası