“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471115

Müəlliflər

1) SİNUSİTİN MÜALİCƏSİ ÜÇÜN MAQNİTLƏ NƏZARƏT OLUNAN DƏRMAN...

Levitin Ya. Yevgen, Oleg S. Kryskiv, Olena Lisovets, Alla O. Koval

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna