“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471201

Müəlliflər

1) FEYXOA YARPAQLARININ SULU EKSTRAKTININ TOKSİKOLOJİ XÜSU...

Lyudmila N. Maloştan, Oksana M. Şatalova, Alevtina Q. Kononenko, Yelena A. Şerbak

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna