“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471505

Müəlliflər

1) ATOMOKSETİNİN KİMYA-TOKSİKOLOJİ ANALİZ MƏQSƏDİLƏ TƏYİN...

Lyudmila Y.Tomarovskaya1,Svetlana A.Karpuşina1,Sergey V.Bayurka1,Natalya N.Kosmina2,Elşən Y.Əhmədov1

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Ukrayna DİN-nin Хarkov Elmi-Tədqiqat Ekspertiza-Kriminalistika Mərkəzi, Xarkov, Ukrayna