“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471396

Müəlliflər

1) PAKISTANDA OXŞAR QLAUKOMA GÖZ DAMCILARININ MÜXTƏLİF BRE...

Məhəmməd Sadiq, Mahmud Əli, Hina Şərif, Fərəh Axtar, Mir Əzəm Xan, Vaqar Əhməd

Əczaçılıq Departamenti, Malakand Universiteti, Çakdara, KPK Pakistan, Qlaukoma Şöbəsi, Al-Shifa Trust Eye Hospital, Ravalpindi, Pakistan, Əl-Şifa İctimai Səhiyyə Məktəbi, Əl-Şifa Trust, Ravalpindi, Pakistan