“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471319

Müəlliflər

1) REANIMASIYADAN SONRAKI DÖVRDƏ QARACIYƏRDƏ HISTO-MORFOLO...

Gülnarə H.İbrahimova,Məlahət B.Talışinskaya,Aidə C.Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası