“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471650

Müəlliflər

1) ŞƏKƏRLİ DİABET ZAMANI ALAQANQAL (Sílybum mariánum) BİTK...

Məmməd X. Əliyev, Orxan S. Əliyev, Ülkən C. Ağamalıyeva, Aytac T. Bədəlova, Cəmilə T. Əliyeva, Nəsibə A. Cəfərova

Azərbaycan Tibb Universitetinin patoloji fiziologiya kafedrası