“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471528

Müəlliflər

1) DİZ OYNAĞININ İLKİN ÜMUMİ DƏYİŞİLMƏSİNDƏN SONRA ASPİRİN...

Məriəm Əhməd Alameri, Sayed Azar bin Sayed Sulaiman, Abdullah Mohd Talaat Aşur, Maad Faisal Al-Saati

Sains Malayziya Universiteti (USM), Klinik Əczaçılıq şöbəsi, Əczaçılıq Elmləri Məktəbi, Penanq, Malayziya