“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471612

Müəlliflər

1) Biyаnının əsаsındа müаlicəvi-kosmеtoloji vаsitələrin tə...

Məhbubə N.Vəliyеvа,Pərviz M.Vəliyеv,Mаqsud Q.Аslаnov, Fərəh İ.Mədətli