“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471089

Müəlliflər

1) PROSTAT XƏRÇƏNGİNİN ERKƏN DİAQNOZU ÜÇÜN PROSTAT SPESİFİ...

Mahsud Moharamzadə2,Arif M.Əfəndiyev1,Akif E.Quliyev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası 2Bakı Dövlət Universiteti, biokimya və biotexnologiya kafedrası