“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471145

Müəlliflər

1) ÜÇTİKAN ŞEYTANAĞACININ UÇUCU MADDƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ...

Marina A. Duçenko

N.İ.Piroqov adına Vinnisa Milli Tibb Universiteti, Ukrayna