“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471421

Müəlliflər

1) BETULENOLUN YENİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ QURULUŞLARINI...

Azad Z.Abışev1,Elsevər M.Ağayev3,Hay V.Nguyen2,Mariya R.Abuzarova1

1Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası 2Hanoy Əczaçılıq Universiteti, Vyetnam 3AR SN, Əziz Əliyev adına ADHTİ, əczaçılıq kafedrası