“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471506

Müəlliflər

1) İndikator kimi piridoksin azotörəməsindən (mеrkurion) i...

Hafiz M.Əliyеv,Maxruq M.Nağıyеva