“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471173

Müəlliflər

1) SAXTA DƏRMANLARA QARŞI MÜBARIZƏ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KONFRAN...

Mehriban S.Əlizadə

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi, Mərkəzi Laboratoriya