“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471202

Müəlliflər

1) ORQAN TRANSPLANTASIYASINDAN SONRA HAMİLƏLƏRDƏ İMMUNOSUP...

Təranə E.Bayramova,Mircəlal M.Kazımi

Mərkəzi Gömrük Hospitalı, mama-ginekologiya və cərrahiyyə və orqan transplantasiyası şöbələri