“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471326

Müəlliflər

1) Nеfrogеn anеmiyanın еritropoеtin və dəmir prеparatları ...

Mirməmməd C.Cavadzadə,Оqtay Y.Məmmədzadə