“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471603

Müəlliflər

1) MÜALICƏYƏ QƏDƏR VƏ SONRA SÜD VƏZININ XƏRÇƏNGI OLAN XƏST...

Mohaməd A.Əl-Həfni,Sevil T.Kərimova,Arif M.Əfəndiyev,Akif H.Hacıyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası