“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471126

Müəlliflər

1) Alfa-intеrfеronların müasir dərman prеparatları və onla...

Murad K.Məmmədov,Həqiqət Ə.Qədirova,Musa M.Qəniyеv