“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471576

Müəlliflər

1) SADƏ HERPES VİRUSU İLƏ TÖRƏDİLMİŞ İNFEKSİYALARIN ...

Murad Q.Məmmədov1,Səbirə M.Səfərova2,Əsrail Ş.İsmayılov2

1Milli Onkologiya Mərkəzi 2S.İmaməliyev adına Respublika Teunəleyhinə Stansiya