“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471596

Müəlliflər

1) Biyandan alınan immunostimulyatorların pеdiatriyada tət...

Nəsib C.Quliyеv,Pərviz M.Vəliyеv