“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471455

Müəlliflər

1) MELBEK-FORTENİN (MELOKSİKAMIN) REVMATOİD ARTİRİTLİ XƏST...

Nağdəli T.Zamanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, I daxili xəstəliklər və reanimatologiya kafedrası

2) AZTOR PREPARATININ REVMATOİD ARTRİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ K...

Nağdəli T.Zamanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, I daxili xəstəliklər və reanimatologiya kafedrası