“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471408

Müəlliflər

1) Vitis vinifera L VƏ Punica granatum L. MEYVƏLƏRİ EKSTRA...

Nadia Zeghad, Ejaz Ahmed, Aicha Madi, Sihem Helmi, Abdelmalik Belkhiri

Farmakologiya və toksikologiya laboratoriyası, Frères Mentouri Constantine Université, Əlcəzair, ​​​​​​​PMAS-Arid Kənd Təsərrüfatı Universiteti, Elmlər Fakültəsi Botanika kafedrası, Ravalpindi, Pakistan