“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471212

Müəlliflər

1) ÖZBƏKİSTANDA BECƏRİLƏN ENSİZYARPAQ LAVANDA (Lavandula a...

Nadira T. Fərmanova, İstora O. Abdumahidova, Dilobar X. Nurullayeva

Daşkənd Əczaçılıq İnstitutu, farmakoqnoziya kafedrası, Daşkənd, Özbəkistan