“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471112

Müəlliflər

1) EPİLEPSİYALI QADINLARDA QONADOTROP VƏ STEROİD ...

Şərif İ.Mahalov,Şəhla N.Mehdiyeva,Namiq Ə.Quluzadə,Mehman R.Quliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, I nevrologiya və tibbi genetika kafedrası