“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471411

Müəlliflər

1) TAC DAMARLARININ SPAZMI ZAMANI ÜRƏK ƏZƏLƏSİNDƏ BAŞ VERM...

Natella V.Kərimova

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası və ETM