“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471121

Müəlliflər

1) TİKANLI ODOTU (Phlomis pungens Willd.) NÖVÜNÜN BƏZİ F...

Tahir A.Süleymanov1,Neşe Kırımer2,Aytən S.Şükürova3

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2Anadolu Universiteti, farmakoqnoziya kafedrası; 3Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası