“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471191

Müəlliflər

1) UŞAQLARDA ENTEROVİRUSLU UVEİTLƏRİN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNİ...

Nigar A.Sadıqova

Azərbaycan Tibb Universiteti, oftalmologiya kafedrası