“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471154

Müəlliflər

1) Veronica crista-galli Stev. OTUNUN FLAVONOİD TƏRKİBİNİN...

Tahir A.Süleymanov,Nigar H.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

2) Veronica Crista-galli Stev. və Veronica albanica Stev....

Tahir A.Süleymanov,Nigar H.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası