“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471324

Müəlliflər

1) POLİKİSTOZLU YUMURTALIQLAR SİNDROMU OLAN YENİYETMƏ ...

Nigar M.Kamilova1,Elnarə A.Mastiyeva2

1Аzərbaycan Tibb Universiteti, mama-ginekologiya I kafedrası, 2Bakı şəhəri 1 saylı doğum evi

2) UŞAQLIQ MİOMASININ MÜALİCƏSİNƏ ULİPRİSTAL-ASETATIN (“ES...

Nigar M.Kamilova,İlahə A.Hacıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, I mamalıq-ginekologiya kafedrası

3) VAXTINDAN ƏVVƏL DOĞUŞ TƏHLÜKƏSİ OLAN PASİYENTLƏRDƏ...

Nigar M.Kamilova1,Nigar Y.Abdullayeva2

1Аzərbaycan Tibb Universiteti, I mamalıq-ginekologiya kafedrası 2Bakı şəhərinin 1 saylı doğum evi

4) 35 YAŞDAN YUXARI HAMİLƏLƏRDƏ DÖLÜN BƏTNDAXİLİ İNKİ...

Nigar M.Kamilova,Raya B.Səfərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, mamalıq-ginekologiya I kafedrası