“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471165

Müəlliflər

1) VITAMINLI PREPARATLARDA PIRIDOKSIN-HIDROXLORIDIN MAYE ...

Hafiz M.Əliyev,Nizami İ.Ağayev,Vaqif H.İsgəndərov,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası , AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

2) TƏRKİBİNDƏ PİRİDOKSIN-HİDROXLORİD VƏ NİKOTİNAMİD OLA...

Hafiz M.Əliyev1,Vaqif H.İsgəndərov1,Nizami İ.Ağayev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

3) RESPUBLİKADA İSTEHSAL OLUNAN VİTAMİNLİ PREPARATLARDA Nİ...

Nizami İ.Ağayev,Vaqif H.İsgəndərov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi