“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471387

Müəlliflər

1) GƏNCLƏRDƏ TƏŞVİŞLİ DEPRESSİV POZULMALARIN TƏN...

Əhməd H.Kazımov,Ofeliya M.Çobanova

Azərbaycan Tibb Universiteti, normal fiziologiya kafedrası Bakı şəhəri Səhiyyə İdarəsi, Ruhi-Əsəb Xəstəlikləri dispanseri