“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471261

Müəlliflər

1) KALİUM HİDROPEROKSOMONOSULFAT İLƏ REAKSİYA ƏSASINDA DİM...

Nikolay Y.Blajeyevskiy,Oksana İ.Koretnik,Elşən Y.Əhmədov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna