“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471312

Müəlliflər

1) XROMATO-MASS-SPEKTROFOTOMETRİYA İLƏ SALIX ROSMARINIFOLI...

Natalya V.Borodina,Vladimir V.Kovalyov,Oleq M.Koşevoy,Elşən Y.Əhmədov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

2) DƏRMAN SÜRVƏSİ YARPAQLARININ KOMPLEKS EMALI NƏTİCƏSİNDƏ...

Oleq M.Koşevoy,Gennadiy V.Vovk,Elşən Y.Əhmədov,Andrey N.Komissarenko

Milli Əczaçılıq Universiteti, farmakoqnoziya, analitik kimya və təbii birləşmələrin kimyası kafedraları, Xarkov şəhəri, Ukrayna