“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471414

Müəlliflər

1) QUMLU ESPARSETİN FLAVONOİDLƏRİNİN XROMATOQRAFİK TƏDQİQİ...

Olqa V.Demeşko,Vladimir N.Kovalyov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna