“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471494

Müəlliflər

1) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA QEYDİYYATA ALINMIŞ DƏRMA...

Pərvanə A.Şəfiyeva

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi