“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471566

Müəlliflər

1) A TSİKLAMELİNİN KIMYƏVI TƏDQIQI

Hacıağa R.İslamov,Qayıbverdi B.İskəndərov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

2) BIOLOJI MAYELƏRDƏ A TSIKLAMELININ TƏYINI

Hacıağa R.İslamov,Qayıbverdi B.İskəndərov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

3) Hedera helix L. MEYVƏLƏRİNDƏN FƏRDİ SAPONİNLƏRİN ALINMA...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Səidə Ş.Musayeva,Gülnar R.Zeynalova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

4) XELATƏMƏLƏGƏTİRİCİ SORBENTLƏ QURĞUŞUN(II) İONUNUN İLKİN...

Rəfiqə Ə.Əliyeva1,Ülviyyə М.Əbilova1,Nazilə S.Hüseynova2,Qayıbverdi B.İskəndərov2,Famil М.Çıraqov1

1Bakı Dövlət Universiteti, analitik kimya kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

5) ALÜMİNİUMUN TİBBİ-TOKSİKOLOJİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ QARACİYƏ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Kəmalə B.Bədəlova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

6) Polygonatum Hill CİNSİNDƏN OLAN NÖVLƏRİN KİMYƏVİ-T...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Sara A.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

7) SÜRÜNƏN DƏMİRTİKAN Tribulus terrestris L. və ONUN TƏDQİ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Könül F.Hüseynquliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

8) XROM METAL ZƏHƏRİNİN MƏHKƏMƏ-KİMYƏVİ ANALİZİNDƏ QOŞ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Kəmalə B.Bədəlova,Elman S.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

9) Polygonatum glaberrimum C. Koch BİTKİSİNİN STEROİ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Sara A.Paşayeva,Kəmalə Ə.Hüseynova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

10) KİMYA-TOKSİKOLOJİ ANALİZDƏ DİOSSİNİNİN SU/ÜZVİ HƏLLED...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Könül F.Hüseynquliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

11) HAMAR GÜYƏNƏ (Polygonatum glaberrimum C. Koch) SAPONİNİ...

Sara A.Paşayeva,Qayıbverdi B.İskəndərov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

12) ADİ DAŞSARMAŞIĞI (HEDERA HELİX L.) SAPONİNİNİN BİOLOJİ ...

Səidə Ş.Əkbərova,Qayıbverdi B.İskəndərov,Faiq P. Həsənov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası