“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471287

Müəlliflər

1) STASİONAR MÜALİCƏDƏ OLAN XƏSTƏLƏRƏ ANTİPSİXOTİK PREPARA...

Ağahəsən R.Rəsulov,Röya R.Əliyeva,Nicat Ş,Səfərəliyev,Fuad N.İsmayılov

AR SN, Psixi Sağlamlıq Mərkəzi