“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471472

Müəlliflər

1) XELATƏMƏLƏGƏTİRİCİ SORBENTLƏ QURĞUŞUN(II) İONUNUN İLKİN...

Rəfiqə Ə.Əliyeva1,Ülviyyə М.Əbilova1,Nazilə S.Hüseynova2,Qayıbverdi B.İskəndərov2,Famil М.Çıraqov1

1Bakı Dövlət Universiteti, analitik kimya kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası