“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471523

Müəlliflər

1) ŞƏKƏRLİ DİABET XƏSTƏLƏRİNDƏ MAGİSTRAL DAMARLARIN FUNKSİ...

Rəna Ə.Rzayeva,Yaqub Z.Qurbanov

Azərbaycan Tibb Universiteti,, terapevtik və pediatric propedevtika kafedrası