“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471286

Müəlliflər

1) BƏZI DƏRMAN PREPARATLARININ SISTEM VƏ LOKAL IMMUNITET G...

Rafail V.Sadıqov,Leyli M.Əhmədova,Gülüstan K.Hacıyeva,Lalə V.Həsənova,Dilarə Q.Qafarova

Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, METL

3) 2001-2007-Cİ İLLƏRDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ DİSSERTASİYA İŞ...

Rafail V.Sadıqov,Vaqif H.İsgəndərov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, «Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı»nın redaksiyası

6) Bəzi nеyrolеptiklərin təsirindən laktasiyanın nеyroеndo...

Yusif B.İsmayılov,Rafail V.Sadıqov,Aytən B.Sülеymanova