“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471152

Müəlliflər

1) İLKİN AŞKAR EDİLMİŞ AĞCİYƏR VƏRƏMLİ XƏSTƏLƏR ARASINDA K...

Rafiq İ.Bayramov,Ceyhun M.İsmayılzadə,Ramin N.Nəriman,Ürfanə B.Nağıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ftiziatriya kafedrası

2) XRONIK DESTRUKTIV AĞ CIYƏR VƏRƏMI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ AĞ CI...

Rafiq İ.Bayramov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ağ ciyər xəstəlikləri kafedrası

3) COR-PULMONALE İLƏ AĞIRLAŞMIŞ XRONİKİ DESTRUKTİV AĞ C...

Namiq Ə.Abbasov1,Adil B.Baxşəliyev2,Təbib Q.İbrahimov3,Rafiq İ.Bayramov1,Ceyhun M.İsmayılzadə1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, ağ ciyər xəstəlikləri kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, kliniki farmakologiya kafedrası 3AR SN, Bakı şəhəri 4 saylı vərəm əleyhinə dispanser