“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471465

Müəlliflər

2) Kalsium kanalları blokatorlarının uzunmüddətli istifadə...

Vəli Y.Əsmətov,Rafiq B.Bağırov,Xəlil M.Mirzəyеv,Musa M.Qəniyеv