“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471567

Müəlliflər

1) METABOLİK SİNDROMUN MÜASİR FARMAKOTERAPİYASI

Rafiq L.Daşdəmirov,Vüqar G.Abbasov,Adil B.Baxşəliyev

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu