“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471405

Müəlliflər

1) AZƏRBAYCANDA ƏCZAÇILIQ SƏNAYESİ SOVET HAKİMİYYƏTİ DÖVR...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Ramin N.Hacıyev

Jurnalın Redaksiyası və “Həyat Farm”