“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471536

Müəlliflər

1) ХLORAMFЕNİKOL MİKROKAPSULLARININ ALINMA TЕХNOLOGİYASI ...

Sərxan Ə.Tağıyev,Ramiz A.Axundov,Kübra Y.Əliyеva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

2) «ROZXMELIOSPORITSA» FITOKOMPOZISIYASI VƏ ONUN NEYROFARM...

Ramiz A.Axundov,Cəmilə Ə.Piriyeva,Sərxan Ə.Tağıyev,Vüsalə R.Qaraxanova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ETM-in farmakologiya şöbəsi, Əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

3) Pirrolopiridinlər və qarışıq liqand mеtal-komplеkslər s...

Ramiz A.Axundov,Zülfiyyə Ş.İsgəndərova