“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471600

Müəlliflər

1) 35 YAŞDAN YUXARI HAMİLƏLƏRDƏ DÖLÜN BƏTNDAXİLİ İNKİ...

Nigar M.Kamilova,Raya B.Səfərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, mamalıq-ginekologiya I kafedrası